потрошувачите заштита на правата на општеството - англиски примери во контекст - Лудвиг

Сакам десктоп апликација

тоа е секогаш да работи на мојот Mac Социјални прашања germinating за години coalesce во групите на граѓанското општество кои се залагаат за работничките праваетничките малцински права. Европската Комисија.

правата на жените

Генералниот Директорат за Здравје и Потрошувачите се бара да се усогласат националните закони за заштита на здравјето на луѓето. Во принципи Ричард Cordray да го води млада заштита на потрошувачите агенција. Претседателот Барак Обама е избран човек со репутација како бранител на Со осум милиони корисници. Лудвиг е изборот на илјади професионални преведувачи. уредници. писатели. и научните истражувачи од велика институции.