ПРАВЕН СИСТЕМ ВО ЈАПОНИЈА: ИСТОРИЈА, СУДИИ, АДВОКАТИ, ДОЛГО СУДЕЊЕ, ПРЕСУДИ - Факти и Детали

Односот кон нас почна да се промени нешто во 2000-тите како вработени почна да бара награди за работатие го направиле за нивните компании (Види Наука. Иновации Сини LED диоди) и компании почнаа да оди по конкуренти во Кина. Јужна Кореја и Тајван и на друго место за копирање на нивните дизајни и кршење на нивните патенти.