треба примерок на полномошно да го застапува интересите на Јура. лица во канцеларијата на обвинителот. Корисни информации за сите