Јапонски Државјанство - Имиграција Адвокат: Визи, Постојан Престој и Државјанство

Чин на правење на лице државјанин на Јапонија кој не е роден со тој статусБарање за државјанство е апликација за Натурализација. Гласањето во изборите е една таква привилегија. Нови граѓани се очекува да учествуваат во изборите Постојани Жители може да го изгуби својот статус ако тие ја напуштат земјата за три години или подолго, и во случај на продолжено отсуство, мора да добијат повторен влез дозвола. Сепак, како Јапонски Државјанин, вие не сте ограничени на износот на време ќе можат да го поминат надвор од Јапонија. Дополнително, патувањето може да биде поудобно, како што многу земји не бараат Визи на Јапонски Граѓани.